Mısır Uygarlığı

 

Mısır Uygarlığı, Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle kaplı olması diğer uygarlıklarla daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.

 

 İlkçağ Mısır tarihi M.Ö 3000′lerde başlar, Persler’in M.Ö. 525 de Mısır’ı işgal etmeleri ile son bulur. Bu dönem; Eski Krallık, Orta Krallık ve Hiksoslar, Yeni Krallık, Gerileme, Sais Krallığı devirlerine ayrılır.

 

 - Mısır Uygarlığı ilk çağda en gelişmiş uygarlıklardan biriydi.

 

 - Mısır ülkesi Nom (Nomos) denilen illere ayrılmıştı. Her ilin başında merkezden gönderilen valileler bulunurdu.

 

 - Eski Mısır’ı Firavun denilen krallar yönetirdi. Firavunlara “katip” denilen devlet adamları yardım ederlerdi.

 

 - Firavunların idaresinde arabalı ve yaya olmak üzere sınıflandırılan güçlü ve disiplinli ordular bulunmaktaydı.

 

 - Mısırlılar ölümden sonra hayatın devam edeceğine inandıkları için mumyacılığa önem verdiler. Bu durum Mısırlıların tıpta ilerlemelerini sağladı. Mısırlıların inançları “Çok Tanrılı” idi. En önemli tanrıları “Amon – Ra” idi. Nil ve Oziris’te önemli tanrılarındandı.

 

 - Pi sayısını bularak Geometriye önemli katkıda bulunmuşlardır.

 

 - İlk tapu ve kadastro uygulaması Mısır’da görüldü.

 

 - 365 günlük ilk takvimi (güneş yılı takvimi) Mısırlılar geliştirip kullanmışlardır. Bu takvimi daha sonra diğer uygarlıklar geliştirip günümüz Miladi Takvimi’ni bulmuşlardır.

 

 - Mısırlılar kendilerine özgü “Hiyeroglif”i (resim yazısını) geliştirdiler. Bu yazıyı daha çok palmiye liflerinden yapılan papirüs ve taş anıtlara yazarlardı.

 

 - Mısır’da hukuk gelişmemiştir. Bunun önemli nedeni Firavun’un ilah olarak görülmesidir.

 

 - Firavunlar için yapılan piramit denilen mezarlar ile tapınaklar en önemli sanat eserlerini oluşturur. Keops piramidi, Mikerinos piramidi ve Karnak Tapınağı ile Luksor Tapınağı ünlü eserleridir.

 

 - Mısır önce Pers istilasına uğradı, ardından M.Ö Makedonyalı Büyük İskender tarafından işgal edildi.


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !